کاج سبز

اکتبر 2021 - کاج سبز

- بار
فواید بازی با عروسک برگرفته از نظر نوروساینس چیست؟

فواید بازی با عروسک برگرفته از نظر نوروساینس چیست؟

فواید بازی با عروسک برگرفته از نظر نوروساینس چیست؟ بازی با عروسک سبب تقویت مهارت های اجتماعی از قبیل همدلی می شود. خرید باربی یکی از انتخاب های مناسب برای فرزندان ما خواهد بود.   بازی با عروسک باعث می شود که کودک شما درک کند مردم چگونه فکر می کنند و چگونه با یکدیگر تعامل دارند.   توصیه می کنیم کودک خود را چه پسر و چه دختر از بازی با عروسک های مختلف […]