کاج سبز

علت بیماری Archives - کاج سبز

- بار
علت سیاه شدن دندان چیست؟

علت سیاه شدن دندان چیست؟

علت سیاه شدن دندان چیست؟ جرم سیاه و خاکستری روی دندان نشانه چیست؟ دندان های سیاه می توانند نشانه ای از پوسیدگی اساسی یا حفره هایی باشند که باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود. از جهتی دیگر سیاه شدن دندان ها ممکن است نتیجه لکه دار شدن آن ها باشد. غذاها و نوشیدنی های مختلف می توانند لکه های رنگی اندکی را بر روی دندان به جای بگذارند و سبب سیاه شدن دندان […]